DI ALBA 30 дни на риба тон

DI ALBA 30 дни на риба тон

Начало

Жорката кара само на риба тон.
Но ти решаваш с какво да я съчетава.

Кой е Жорката Начало

Ами ето го.

Епизоди Начало

Гледай какво приготви Жорката досега.

Участвай Начало

Изпрати идея на Жорката с какво да съчетае риба тон и спечели вкусна награда.
Просто е – може да предложиш всичко, което ти хрумне.
Е, почти всичко.

Играта приключи

Виж предложенията на другите

Зорница Христова

Сандвич с риба тон, моцарела, чери домаи запечен във фурна

Петя Стоева

Риба тон + жълтък от варено яйце + домашна майонеза, разбъркано и намазано върху белъка от яйцето :)

Stanimir

Zelena salata marulq asperji krutoni sos

Настя

Картофено пюре с риба тон

Моника Минкова

Салата от риба тон, селъри, лимон нарязан на ситно и всичко това объркано с лека майонеза. Овкусява се със сол и черен пипер на вкус. Може да се консумира както...

Прочети още

Калина

С крутони, айзберг

Георги Благоев

Риба тон намазана на филия хляб.

Виктор Димитров

Риба тон със зелена салата, чери домати, моцарела, лимонов сок и зехтин.

Искра Иванова

Моето предложение е риба тон, крема сирене/ или сварен рендосан картоф/ , копър и малко лимонов сок, овкусяваме със сол и черен пипер. Сместта се поставя в хладилник за 30...

Прочети още

Мария Костадинова

Риба тон със салата

Начало

Награда Начало

Само ако участваш, може да спечелиш тази вкусна награда.

Di alba тон

За Di Alba Начало

Защо Di Alba? Много просто – защото се прави само от първокачествено филе от жълтопера риба тон (Thunnus albacares за по-любознателните). Причината да звучим толкова уверено се крие в стриктния процес на производство на всяка консерва, а също така и в системата ни за проследяване на рибата тон. Благодарение на нея, винаги разполагаме с актуална информация къде, кога и от кого е била уловена. Нещо повече, имаме данни дори за точния момент, в който всяка консерва Di Alba ще бъде отворена – малко след като се приберете и я извадите от пазарската чанта.

И все пак по какво Di Alba се различава от конкурентните продукти? Всъщност е доста очевидно. Di Alba e единствената консерва риба тон на пазара, която е с прозрачна опаковка. По този начин всеки може да види съдържанието на консервата, преди да я е отворил. Когато няма какво да криеш, няма и от какво да се притесняваш.

A що се отнася до издръжливостта на опаковката, някои биха казали, че е дори по-сигурна и дълготрайна от традиционните метални капачета. Не искаме да вземаме страна в този спор, но само ще кажем, че досега няма регистриран случай консерва Di Alba да се е отворила от само себе си, не и без чужда лакома намеса.

Правила Начало

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „ДИ АЛБА 30 ДНИ НА РИБА ТОН“

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила

1. Играта на “ДИАВЕНА” ООД„ “ДИ АЛБА 30 ДНИ НА РИБА ТОН“ ("Игра"), провеждана на 30daychallenge.di-alba.com се организира и провежда от “ДИАВЕНА” ООД („Възложител на Играта”) и агенция Публисис АД ("Организатор на Играта").

2. С участието си в Играта участниците приемат да спазват изложените официални правила на Играта ("Официални Правила").

3. Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на страницата на Възложителя 30daychallenge.di-alba.com. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай, че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

4. Възложителят и Организаторът на Играта имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, включително, но не само ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

Раздел 2. Територия и продължителност на Играта

1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2. Играта започва на 12.05.2016 г и завършва на 08.06.2016 г.

Раздел 3. Право на участие

1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на “ДИАВЕНА” ООД, „Публисис” АД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпруз6. В Играта не могат да участват лица под 18 години.

2. С регистрирането си за участие в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Раздел 4. Механизъм на Играта

1. Играта не е обвързана с покупка на продукти.

2. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
- Да попълни име и фамилия
- Да попълни e-mail адрес
- Да даде предложение за продукт или рецепта, която да се приготви с риба тон.
- Да потвърди, че е съгласен с Официалните правила на Играта

3. Всеки участник може да участва веднъж седмично за наградата

4. Един участник може да участва за един вид награда с един мейл адрес само веднъж.

Раздел 5. Описание на наградите

Награди:

30 консерви риба тон “Di Alba” във всеки от периодите

Периоди:
12.05-18.05
18.05-25.05
26.05-01.06
02.06-08.06

Раздел 6. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

1. Участниците, които ще спечелят обявените награди се теглят на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

2. Организаторът се ангажира да уведоми всички печеливши на посочения от тях е-мейл до 3 работни дни след обявяване на имената им.

3. Спечелилите следва да се свържат с Организатора за потвърждаване на спечелената награда - необходимите данни за получаване на наградата са три имена, дата и година на раждане, телефон за връзка и точен адрес.

4. Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес най-късно до 4 седмици след получаване на данните за извършване на доставката от Организатора на Играта. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

5. Ако печеливши участник не се свърже с Организатора, съобразно посоченото в т.4 по-горе или не предостави необходимите данни за получаване на наградата до 15 работни дни след приключването на конкретната игра, той губи тази възможност, като наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен от Организатора на Играта, съгласно списък с резервни участници, изтеглени за спечелване на награда.

6. При получаването на всяка от наградите, печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен, чрез представяне на документ за самоличност.

7. В случай че награда бъде спечелена от участник под 18 години, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник, отговарящ на условието да бъде на възраст над 18 години, който е изтеглен от Организатора на Играта, съгласно списък с резервни участници, изтеглени за спечелване на награда.

8. В случай че спечелилият участник не може да бъде открит на посочения от него адрес и не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок от 1 (един) месец след края на Играта, Организаторът на Играта не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.

9. Организаторът няма ангажимент да предостави награда на спечелил участник, регистрирал непълни или неверни данни.

10. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

Раздел 7. Отговорност

1. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.

Раздел 8. Невъзможност за замяна

1. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

2. Не се допуска прехвърляне на правата върху наградата върху друго лице преди получаването й. Печелившият участник може да предостави получената от него награда на трето лице, само ако то отговаря на изискванията посочени в тези Правила и след одобрение от страна на Възложителя и Организатора на Играта.

Раздел 9. Прекратяване на Играта

1. Възложителят има неотменимото право да променя правилата на Играта, както и да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 10. Защита на личните данни

1. Организаторът на Играта гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.

2. С регистрирането си за участие в Играта участникът дава изрично своето съгласие за събиране и обработка на личните му данни (имена, е-мейл адрес,телефон, адрес за кореспонденция и адрес за доставка на наградата) от Организатора на Играта и/или негови партньори за следното:
- с цел валидно участие в Играта;
- за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;
- за уведомяване за други промоции и/или активности на Възложителя.

3. В случай на спечелване на награда участниците в Играта се съгласяват, че техните имена могат да се публикуват на страницата на Di Alba на адрес 30daychallenge.di-alba.com или във Фейсбук страницата на Di Alba.

4. Всеки участник има право да възрази срещу такова обработване, както и право на достъп, коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес София 1618, бул. България 118, етаж 5.

5. Отказът да се предоставят личните данни, определени в Раздел 12, т. 1,води до невъзможност за участие в Играта и за получаване и използване на спечелена награда.

6. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон.

Раздел 11. Съдебни спорове

Всеки потенциален правен спор между Организатора/Възложителя на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Di alba тон

Начало

Епизоди Начало